Álláspályázat

„AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

gazdasági igazgató

pozíció betöltésére 2023. november 01-től.

Az ellátandó feladat:

A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet 10. § 1.(b) bekezdéseinek megfelelően a gazdasági igazgató a gyógyintézet vezetőhelyettese, 10. § (4) bekezdésének megfelelően feladatkörébe tartozik – a főigazgató közvetlen irányítása mellett – a gyógyintézet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és intézményüzemeltetési feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása.

Jelentkezés:

Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 30.

Pályázati eredményhirdetés: 2023. október 16.

Jelentkezését küldje az e-mail címre, vagy postán az „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZÉGÉÉRT” Nonprofit Kft. címére (7960 Sellye, Bodonyi Nándor utca 1/A.), az intézmény igazgatójának címezve!

A jelentkezéshez mellékelje:

 • szakmai önéletrajzát
 • motivációs levelét, melyben kitér arra, hogy milyen indokból kívánja az állást betölteni, és milyen víziója van vezetői munkája kapcsán
 • szakmai végzettségét, képesítéseit igazoló dokumentumok másolatát
 • erkölcsi bizonyítványa másolatát (vagy annak igazolását, hogy ennek beszerzése folyamatban van).

Az alkalmazás formája, időtartama, feltételei:

Az alkalmazás az egészségügyi szolgálati jogviszony (2020. évi C. törvény) keretében történik, bérezés az ágazati jogszabályok szerint.

A jelölttel kötendő egészségügyi szolgálati jogviszony szerződésben 4 hónap próbaidőt kötünk ki.

A jelöltet tájékoztatjuk arról, hogy a Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2023. évi LIII. törvény 2023.VII.07. napjától hatályos 30. §-a szerint „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft. legkésőbb 2024. június 30-aig költségvetési szervvé alakul. A költségvetési szervvé alakulás időpontját követően a továbbfoglalkoztatására a munkáltató nem vállal kötelezettséget.

Az állás betöltésének feltételei:

 1. A 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 5. §-a szerinti szakmai feltételek megléte:
 • szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítés,

valamint

 • legalább hároméves igazolt vezetői gyakorlat.

Szakirányú felsőfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi) felsőoktatásban alapképzésben szerezhető képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

 1. Szakmai és emberi kompetenciák:
 • elkötelezettség az egészségügy szolgálata mellett
 • magas stressztűrő képesség
 • komplex feladatok és problémák kezelésének, megoldásának képessége
 • vezetői attitűd, döntéshozatali képességek a kompetenciahatárok betartása mellett
 • kiváló kommunikációs képesség, empátia
 • képesség az önálló munkavégzésre
 • rendszerekben való gondolkodás, rendszerek felállításának és működtetésének képessége
 • az egészségügyi rendszerek – és ezen belül a járóbeteg-ellátás – felépítésének és működésének alapos ismerete, szakmai gyakorlat közfinanszírozott egészségügyi intézményben.

Az álláspályázat elbírálásakor előnyt jelent:

 • egészségügyi menedzser mesterszakon szerzett diploma
 • mérlegképes könyvelői képesítés és / vagy számviteli gyakorlat
 • egészségügyi adatok kezelése terén szerzett adatvédelmi képesítés, gyakorlat
 • közszolgálati területen szerzett képesítés
 • belső kontrollrendszer, megfelelőség, integritás, minőségügyi rendszerek ismerete, gyakorlat e téren
 • pályázatok lebonyolításában szerzett képesítés és / vagy tapasztalat
 • angol nyelv ismerete.