EFI

’Komplex prevenciós program a Sellyei Járásban’

május 1-től az országos Egészségfejlesztési Iroda hálózat részeként az Ormánság Egészségközpontban létrejött a Sellyei Egészségfejlesztési Iroda (EFI) az EFOP – 1.8.9.-17-2017-00016 azonosítószámú pályázat keretében.

Irodánk fő feladata a Sellyei Járás területén a lakosság testi, lelki egészségállapotának javítása. Az EFI létrehozása mellett, szakmai támogatás lehetőséget kínálunk a térség egészségfejlesztést érintő programjaihoz.

A 2018.05.01-2020.04.30. között lezajló 24 hónapos projektidőszak alatt egyéni, csoportos és közösségi egészségfejlesztési programokat szervezünk és bonyolítunk le.

Ezután min. 3 éves kötelező fenntartási időszak következik, melynek során a korábbi sikeres programok folytatódnak, valamint – a kötelező szakmai feladatok – figyelembevételével új programelemek is bevezetésre kerülnek.

Hogy szemléltessük munkánkat….:

Az Ormánságban 38 – zömében apró – település található, van, ahol a 100 főt sem éri el a lakosok száma. Hátrányos helyzetű térségről van szó, ugyanakkor minden település a maga nemében egyedi, a megfelelő kommunikáció, illetve a bizalom kiépítése az egyik legfontosabb feladatunk volt az elmúlt időszakban. Ezt segítette, hogy eddigi programjainkkal már több, mint 3000 embert elértünk el, a lakosság jelentős része találkozott már munkatársainkkal valamilyen formában.

Állandó programelemeink:

  1. Cross tréning (Sellye, Vajszló és Magyarmecske településeken) – heti rendszerességgel
  2. Azok vagyunk, amit megeszünk – egészséges táplálkozást ösztönző foglalkozások (Sellye, Vajszló és Baksa településeken kétheti rendszerességgel, más külső helyszíneken igény szerint)
  3. Egyéni egészségállapotfelmérés, egyéni életmódváltó program kialakítása (Települési egészségnapok keretében ill. egyéni bejelentkezés alapján)

További programelemek, melyek időszakosan kerülnek megvalósításra:

Iskolai Egészségnapok, munkahelyi egészségnapok, szív-érrendszeri és cukorbeteg klubfoglalkozások, iskolai gyermek kézilabda program és kupák, szülő-klubok, drogprevenció és áldozattá válás megelőzés – előadások, autogén tréning (relaxáció), asszertív kommunikációs tréning, stresszkezelő tréning, kiégés-megelőzés tréning, szakmaközi megbeszélések és konferenciák.

Szívesen állunk a Sellyei Járás lakosainak és szakembereinek rendelkezésére!

„Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi!”  ( Arthur Schopenhauer )

Munkatársaink:

  • dr Barta Ildikó (szakmai vezető, háziorvos, addiktológiai konzultáns)
  • Mészáros Dániel (sportoktató)
  • Zombai Zsuzsanna(dietetikus)
  • Roskovics Adrienn (szociális munkás)
  • Magasi Ilona (mentálhigiéniás szakember)