Közérdekű adatok – „Az Ormánság Egészségéért” NKft.

A közérdekű adatok menüpont feltöltés alatt áll.

A közérdekű adatokat addig is megtalálja Sellye város honlapján, az alábbi linkre kattintva: https://www.sellye.hu/az-ormansag-egeszsegeert-nonprofit-kft

A 2011. évi CXII. törvény szerint közzéteendő adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok

 1. Hivatalos név: “Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság

2. Székhely: 7960 Sellye Bodonyi Nándor u. 1/A
3. Postacím: 7960 Sellye Bodonyi Nándor u. 1/A
4. Telefonszám: +36 73 580 044 / +36 73 580 045
5. Fax szám: –
6. Központi elektronikus levélcím: info@oekp.hu
7. Honlap URL: https://www.oekp.hu
8. Ügyfélszolgálat: Telefon: +36 73 580 044 / +36 73 580 045

Ügyfélszolgálat postacíme: 7960 Sellye Bodonyi Nándor u. 1/A

9. Ügyfélszolgálati vezető neve: Balázs Brigitta
10. Az ügyfélfogadás rendje: a székhelyen munkanapokon: 08:00-15:00-ig.

II. Szervezeti struktúra  Szervezeti ábra
III. A szerv vezetői

 1. A szerv vezetője: Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató

Telefon: +36 73 580 044
Telefax: –
Postacím: 7960 Sellye Bodonyi Nándor u. 1/A
Elektronikus levélcím: igazgato@oekp.hu

2. A szervezeti egységek vezetői:

Gazdasági vezető: Bodor-Tóth Diána
Telefon: +36 73 580 044
Telefax: –
Postacím: 7960 Sellye Bodonyi Nándor u. 1/A
Elektronikus levélcím: penzugy@oekp.hu
Egészségfejlesztési Iroda vezetője: Dr. Barta Ildikó
Telefon: +36 73 580 044
Telefax: –
Postacím: 7960 Sellye Bodonyi Nándor u. 1/A
Elektronikus levélcím: sellyeefi@gmail.com

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása felügyelete, vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Nincs ilyen szerv

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Nincs ilyen szervezet

1.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított közalapítványok

Nincs ilyen közalapítvány

1.5. Lapok

I. Lapok (a közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok)

Nincs ilyen lap

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve: (név, székhely, telefon, fax, cím, postacím, email, honlap)
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének ügyfélszolgálata: (telefon, fax, ügyfélfogadás helye, postacím, ügyfélfogadás rendje)
1.7. Költségvetési szervek 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv: nincs ilyen szerv

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladata és hatásköre  
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege  

1. A hatósági ügyek intézésnek rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Nem releváns, a közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.
III. Közszolgáltatások  
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése: egészségügyi szolgáltatás
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalma a területi ellátási kötelezettséghez tartozó páciensek járóbeteg, diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, gondozása
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendje

 

Szakrendelések

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Térítési díj szabályzat
IV. A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív)
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
Az adatközlő szerv szabályzataiban foglaltaknak megfelelően.
Ld. még:
Adatkezelői nyilvántartás

Adatkezelési tájékoztató:

Adatkezelési tájékoztatók

Térítési díj szabályzat

V. Nyilvános kiadványok
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe
2. Témája
3. A hozzáférés módja
4. A kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
A szerv nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal
VI. Döntéshozatal, ülések
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
2. Az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja
3. Eljárási szabályai
4. A testületi szerv üléseinek helye
5. A testületi szerv üléseinek ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje, nyilvánossága
7. A testületi szerv üléseinek látogathatósági rendje
8. Az ülések napirendje
9. Testületi szerv döntéseinek felsorolása
Nem releváns, a közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai

4. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

5. A törvény alapján közzéteendő koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, elutasítás indokai

Nem releváns, a közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.
VIII. Pályázatok
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
Jelenleg nincs nyitott pályázat.
Aktuális pályázatainkat megtalálja az alábbi linkeken:

Pályázatok

Pályázati lehetőségek

Álláslehetőség

https://oekp.hu/allaslehetoseg/

IX. Hirdetmények

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A hirdetmények, közlemények elérhetőek a honlapon:

https://oekp.hu/oek/hirek/

X. Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

2-3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

4. Az adatvédelmi felelős személy neve

Közadatigénylési tájékoztató

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.
7960 Sellye, Bodonyi Nándor utca 1/A.
telefon: +36-73/580-044
E-mail: ormansag@gmail.com; info@oekp.hu
Honlapunk: https://oekp.hu/
Adatvédelmi tisztviselő: Radnai Krisztina Tel.: +36-30/9856735; E-mail: dpo@oekp.hu

 

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Az adatközlő szervnél nincs ilyen adat
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Az adatközlő szerv nem rendelkezik ilyen ÁSZF-fel
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Az adatközlő szerv nem rendelkezik ilyen szerződéssel
XI. Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900122.tv

Nyilvános adatok e törvény alapján

https://oekp.hu/oek/kozerdeku-adatok/

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Az adatközlő szervre nem vonatkozik egyedi közzétételi lista

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényességének ellenőrzése  
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
Nincs ilyen adat
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzésének jelentése
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapítása
Nincs ilyen adat
IV. A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére,
hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Összesített szakellátási kapacitás adatok

Járóbeteg-szakellátás teljesítménye

V. Működési statisztika
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
3.2. Költségvetések, beszámolók  
I. Éves költségvetések
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
Éves költségvetések
II. Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
Számviteli beszámolók
III. A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói
Éves költségvetés beszámoló
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak, vezetők és egyéb alkalmazottak adatai, juttatásaik

2020

2019

II. Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési
támogatások kedvezményezettjeinek neve
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési
támogatások célja
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési
támogatások összege
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési
támogatási program megvalósítási helye
Az adatközlő szerv költségvetéséből támogatást nem nyújtott

III. Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Szerződések

2020

2019

IV. Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.
V. Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő
szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
Az adatközlő szervnél ilyen kifizetés nem történt.
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Pályázatok

Pályázatok

Támogatási szerződések

VII. Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött
szerződésekről
Az adatközlő szervnél közbeszerzési eljárás nem zajlott.

Különös és egyedi közzétételi lista közzétételére az Intézmény nem kötelezett.

2018. éves beszámoló és közhasznúsági melléklet

Nyilvános adatok honlapra OEK 2020. január

EESZT GDPR erintett tajekoztatasa eu intezmenyben

Adatkezelési szabályzat

Szöveg 1

Szöveg 2

Title

Title

Title

Title

Title

Title