Otthoni szakápolás

Az otthoni szakápolás a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosa elrendelése alapján szakképzett ápoló által végzett tevékenység, mely a szociális alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó egészségügyi alapellátáson túli szakellátási feladatokat tartalmazza. A szakfeladat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott, a megkötött kapacitás szerződés alapján, és mértékéig.

Az otthoni szakápolás célja, hogy a beteg otthoni, családi környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön. A szolgáltatás, azon ellátásra szorulók otthonukban történő ápolása és gondozása, akiknek egészségi állapota rendszeres (3 óránál nem hosszabb) kórházi vagy gyógyintézeti kezelést nem igényel. Ezzel az ellátási formával a jogalkotók a kórházi kezelések számának csökkentését, illetve a fekvőbeteg intézményben való tartózkodás idejének lerövidítését, továbbá a krónikus betegek otthoni szakellátását kívánják biztosítani.

Az ellátás nyújtásakor a szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy az ellátottak ismerjék meg az egészségügyi és szociális szolgáltatások egyéb területeit, és azok igénybevételi lehetőségeit. Továbbá arra, hogy az ellátottak körében érvényesüljön az információhoz való jog, egyben ne sérüljenek az alapvető emberi jogok, valamint biztosított legyen az ellátással kapcsolatos adatok védelme. Fontos szempont, hogy megmaradjon, és megőrizhessék a szabad mozgás jogát, az önrendelkezési és saját önrendelkezési, döntési képességüket. A szolgáltatónak kompetencia határokon belül biztosítania kell a személyes ügyeikben való segítségnyújtást, a panaszhoz való jogot, az esélyegyenlőséget és nem utolsó sorban az emberi méltóság tiszteletben tartását és az egyéb személyiségi jogok védelmét.

Az otthoni szakápolás a beteg állapotának függvényében abban az esetben vehető igénybe, ha azt orvos elrendeli, mivel a beteg ellátási szükséglete nem igényel komplex kórházi ellátást, és ápolási ellátásának ideje nem haladja meg a napi 3 órát.

Az otthoni szakápolás keretében nyújtható ellátások akkor vehetők igénybe térítésmentesen, ha a beteg egészségi állapota miatt kezelő szakorvosa – a kórházba utalás, vagy a további ott tartózkodás helyett – az otthoni szakápolási szolgáltatást, az erre rendszeresített formanyomtatványon elrendeli.

Az otthoni szakápolást elrendelheti a háziorvos a saját kezdeményezésre vagy intézeti zárójelentés alapján, a járóbeteg – vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa (kezelőorvos) közvetlenül. Az otthoni szakápolási szolgáltató a finanszírozási szerződésekben rögzített keret mértékéig területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik.

A kezelőorvos a szolgáltatás elrendelésekor határozza meg a támogatott ellátási körből a betegnél alkalmazható ellátásokat, azok során alkalmazandó gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, és a gyógyító ellátások gyakoriságát. Az elrendelt tevékenységek összetételét és gyakoriságát csak a kezelőorvos jogosult megváltoztatni. Az otthoni szakápolás elrendelését a háziorvos a szakápolási szolgáltatónál rendelheti meg a 114/1996. sz. Kormányrendelet 9. sz. mellékletét képező szakápolást elrendelő lapon.

Szakirányú terápiás szolgáltatás (gyógytorna) elrendelése csak szakorvosi javaslattal, a javaslatot tevő orvos nevének és pecsétszámának megjelölésével történhet. Az elrendelés egyszeri alkalommal legfeljebb 14 vizitre szólhat, amely négy alkalommal meghosszabbítható. Összesen 56 vizit erejéig.

Az orvos – szakmai felügyeletet az elrendelő kezelőorvos biztosítja és a szakápolás befejezését – az ápolási dokumentációban – aláírásával igazolja. A szakápolás – szakmai felügyeletét a Baranya Megyei Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve végzi.

 

A szolgáltatás iránt érdeklődni lehet az Egészségközpont recepcióján (128-as mellék), kérjük hagyja meg nevét és elérhetőségét és szakápoló kollegáink felveszik Önnel a kapcsolatot.