Pályázatok

Projekt azonosító száma:EFOP-1.8.19-17-2017-00016

A kedvezményezett neve: „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.
A projekt címe: „Komplex prevenciós program a Sellyei járásban”
A szerződött támogatás összege: 83.504.833,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tartalmának bemutatása: Egészségfejlesztési Iroda kialakítása, felszerelése, szakemberek foglalkoztatása. A térségben komplex prevenciós programok, rendezvények lebonyolítása.
A projekt tervezett befejezési dátuma:2018.05.01-2020.04.30.

 

Projekt azonosító száma:GINOP-6.1.5-17-2018-00126

A kedvezményezett neve: „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.
A projekt címe: „Munkahelyi képzések megvalósítása az \”Ormánság Egészségéért\”Kft.-nél
A szerződött támogatás összege: 10.000.000,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tartalmának bemutatása: Kommunikációs tréning és informatikai képzés lebonyolítása 17 fő bevonásával
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.01-2019.12.07.

 

Projekt azonosító száma: TOP-Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00010

A kedvezményezett neve: „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT KFT.

A fejlesztés tárgya: A Sellyei Egészségügyi Központ fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 224 999 999.-Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.03.31.

Jelen projektben a Sellyei Járás egészségügyi járóbeteg szakellátás területén komplex beruházást valósít meg Kedvezményezett.

A megvalósítani tervezett tevékenységek megalapozása műszaki felmérésen alapszik, amely 2022. év tavaszán készült el. A projektben tervezett önállóan támogatható tevékenységek keretében az egészségügyi járóbeteg szakellátás területén valósítunk meg infrastruktúra fejlesztést (felújítás, korszerűsítés, épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztések).

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek keretében a projekt által érintett részeken projekt arányos akadálymentesítés történik. A projekt azbesztmentesítéssel nem érintett. A napelemes rendszer telepítése, és a jelenlegi hűszivattyús rendszer vezérlésének fejlesztésével érvényesülnek az energiahatékonysági és a megújuló energiafelhasználás bővítése szempontok. A projektben megvalósítjuk a nyilvánosság biztosítása címen előírt feladatokat az „ÁÚF 21-27” c. dokumentum 10. fejezete és a Felhívás 6.2. 1) pontja alapján. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek keretében az épületen kívül kerékpár támaszok és tároló kerül kiépítésre. Az épületen belül az átalakításoknak köszönhetően a betegirányítás közelében babakocsi tároló létesül. A projekt keretében kialakítjuk és alkalmazzuk a megújuló energiaforrásokat az épület gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében. A projektben tervezünk eszközbeszerzést egyrészt amelyek a működési engedélyben és a NEAK finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükségesek. Másrészt a gyógyító munkát támogató egyéb, komfortfokozatot emelő eszközöket, illetve beteghívó és betegirányítási rendszer telepítünk. A projekt része az épületen kívüli udvarfelújítása telekhatáron belüli terület-rendezés, növénytelepítés.

A projektben tervezett tevékenységek megvalósításának eredményeként az alábbi indikátor teljesülése várható: Az új, vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói. Az indikátor célértéke: 38 196 fő

A projekt konzorciumban valósul meg a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatallal. A konzorcium vezetője „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT KFT.

page1image111126032