Az Ormánság, vagy Ormányság tájegység Baranya megyében, a Dráva árterületén, a Dráva-sík kistáj része. Baranyára jellemző aprófalvas vidék. Legnagyobb települései Vajszló és Sellye.

Az Ormánság Magyarország dél-nyugati részén, a Dráva folyó partján, Baranya megyében található és 45 bűbájos, takaros kis falu alkotja.  A Dráva folyó árterületéből kiemelkedő dombokat hívták itt ormáknak. A gyakori áradások miatt ezekre a magaslatokra épültek a falvak, és ezekről kapta a táj is sajátságos nevét.

Sellyei Járás:

A sellyei járás területe 494 km2, a járáshoz tartozó települések száma: 38.

A járási székhely Sellye.

A járáshoz tartozó települések: Adorjás, Baksa, Baranyahídvég, Besence, Bogádmindszent, Bogdása, Csányoszró, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávasztára, Felsőszentmárton, Gilvánfa, Hegyszentmárton, Hirics, Kákics, Kemse, Kisasszonyfa, Kisszentmárton, Kórós, Lúzsok, Magyarmecske, Magyartelek, Markóc, Marócsa, Nagycsány, Okorág, Ózdfalu, Páprád, Piskó, Sámod, Sellye, Sósvertike, Tengeri, Téseny, Vajszló, Vejti, Zaláta.

A Sellyei járás lakónépessége 13.317 fő (KSH, 2018. január). A lakosság egyenletesen oszlik meg a települések között, aprófalvas településszerkezet a jellemző. Sellyén és Vajszlón lakik a járás lakóinak 31,49 százaléka, 4.193 ember. A 9 nagyobb faluban 34,29 százalék (4.567 fő); a maradék 34,22 százalék pedig 27 kisebb településen él. A járás településein a lakosságszám folyamatos csökken. A lakosságszám változását egyrészről a természetes szaporodás/fogyás, másrészről a vándorlási egyenleg alkotja. A Sellyei járásban élő népesség demográfiai szerkezetére az elmúlt évtizedekben az időskorúak arányának lassú növekedése, a gyereklétszám folyamatos csökkenése, a lakosság számának egyenletes, lassú fogyása jellemző.

A sellyei járás aprófalvas, sűrű településszerkezetű. Az egyes települések egymástól való távolsága mindössze néhány kilométer. A járásközponttól a legközelebbi nagyobb települések Siklós, Szigetvár és Pécs, viszont a járás távol esik a megyeközpont vonzáskörzetétől. A térszerkezetből adódóan a járás közúthálózata is sűrű, emellett azonban jelentős a zsáktelepülések száma (Besence, Hirics, Kisszentmárton, Markóc, Marócsa, Nagycsány, Ózdfalu, Sósvertike)

Háziorvosi ellátás:

Háziorvosi székhely kilenc településen van: Bogádmindszent, Csányoszró, Drávafok, Drávasztára, Felsőszentmárton, Magyarmecske, Sámod, Sellye és Vajszló, ez utóbbi településen két−két háziorvos működik. Mindössze egy tisztán gyermekorvosi praxis található a járásban, sellyei székhellyel.

Szakellátás:

A járás lakosságának szakellátásának a legmeghatározóbb szereplője az Ormánság Egészségközpont. Az egészségközpontban elérhető szakorvosi rendelések: Belgyógyászat, Diabetológia, Fizioterápia, Fül-orr-gégészet, Gyógymasszázs, Gyógytorna, Kardiológia, Gyermekgyógyászat, Neurológia, Ortopédia, Pszichiátria, Pszichológia, Reumatológia, Sebészet, Tüdőgyógyászat, Ultrahang, Urológia. fontos megemlíteni a Mozgó Szakorvosi és Gyermekgyógyászati szolgálatot, ami a járás infrastrukturális nehézségei miatti egészségügyi szolgáltatás igénybevételi egyenlőtlenségeket jelentős mértékben képes csökkenteni.
A 2018. évi betegforgalmi adatokból megállapítható, hogy a járás betegforgalmi adatai némileg eltérnek az országos adatokból megállapítható morbiditási struktúráktól. A legmagasabb arányban a mozgás szervrendszerét érintő problémák jelennek meg a szakellátási statisztikákban, ezt követik a légzőszervrendszer problémái, majd a mentális és viselkedés zavarok, az anyagcsere betegségek és szív érrendszeri betegségek következnek. Ezek az adatok részben az egészségközpont belső kapacitásaiból, részben a tényleges morbiditási struktúrákból fakadnak.

A Sellyei járásban 2018. május óta Egészségfejlesztési Iroda működik, mely a nagy népegészségügyi súlyú betegségek primer és részben a szekunder prevenciójában segíti az alap és szakellátás munkáját a járás lakosságának egészségfejlesztésével.