Segítő szakmák a lelki egészség területén

Pszichiáter: Orvosi diplomát, majd pszichiáter szakvizsgát tesz (tehát pszichiáter szakorvosok vannak), ezért elsősorban a mentális betegségek kezelése a feladata. Ő írhat fel gyógyszert, adhat diagnózist és előírhatja a szükséges kezeléseket. Pszichoterápiát is végezhet, amennyiben az ehhez szükséges szakvizsgát leteszi. Intézményünkben beutaló nélkül, időpont egyeztetést követően kereshetjük fel a pszichiátriai szakrendelést.

Pszichológusnak az nevezheti magát, aki elvégezte az öt éves egyetemi képzést. Ezután nagyon sokféle területen dolgozhatnak és sokféle továbbképzésre van lehetőség, ezért itt az alapvető tevékenységekről lesz szó. A pszichológus jogosult „pszichológiai tanácsadás” végzésére, ami 4-8 alkalomtól akár több hónapos, akár éves folyamat is lehet. Ez áll a legközelebb a köztudatban élő „terápia” fogalmához, amikor az utcáról bárki (tehát nem csak a beteg!) felkeresheti személyes/munkahelyi/életvezetési/önismeret fejlesztési stb. problémával a pszichológust. Mi több, ez az a szolgáltatás, amivel pszichológus kollégánk vár mindenkit az EFI-ben!

Pszichoterápiát, vagyis azt a terápiát, ami a mentális betegségek gyógyítására és a személyiség mélyebb részeiben történt elakadások feloldására alkalmas, klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta végezhet. Gyógyszert a pszichológus nem írhat fel, de a klinikus konzultálhat és irathat fel pszichiáterrel. Fontos leszögezni, hogy bármilyen problémával is keres fel pszichológust, az egy segítő szándékú, ítélkezésmentes beszélgetés lesz, és normál esetben érvényes a titoktartás a szakemberre. Sok pszichológus használ speciális módszereket (pl. relaxációt, rajzoltatást, dramatikus játékot, hipnózist), amivel elősegíti a terápia hatékonyságát.

Mentálhigiénés szakember: Mentálhigiénikus posztgraduális képzéssel, tehát valamilyen segítő szakmabeli diplomázás után lehet valaki. Fő tevékenységük a mentális egészség fenntartására és a betegségek megelőzésére vonatkozik. Ennek érdekében ők is segítő beszélgetéseket folytatnak, végezhetnek készségfejlesztéseket pl. Ők sem írhatnak fel gyógyszert, viszont sok kórházban stb. hatékonyan segítik a gyógyító munkát. Az EFI-ben is vár minden érdeklődőt, segítségre szorulót mentálhigiénés munkatársunk!

Addiktológiai konzultáns: Szintén posztgraduális, vagyis egyetemi végzettséghez kötött képzés. Olyan segítő szakemberek, akik kifejezetten szenvedélybetegekkel, függőségekkel és a betegek hozzátartozóival foglalkoznak. Egyéni, páros vagy csoportos konzultációkban dolgoznak. Képzésük során az ilyen problémával küzdő emberekkel való munkához szükséges ismereteket és eszközöket kapnak. Főleg kommunikációs technikákat és egyéb kreatív eszközöket is alkalmazhatnak.

Coach: A coach szakma nem olyan régen kezdett elterjedni, és azt jelenti, amit a neve sugall: egy „lelki edzőt” kapunk. Olyan kommunikációs technikákat tanulnak, amelyekkel a kliens adott, jelenbeli problémájára, elakadására a kliens saját megoldási eszközeit segíti kibontakoztatni. Kommunikációs eszközeik és a hozzáállásuk a pszichológuséhoz hasonló, de egy coachnak nem dolga a személy és az események közti összefüggések mélyebb megértése. Hiszen a megoldás már a kliensben van. Épp ezért, a coach által segített problémák köre szűkebb, inkább döntési vagy konfliktus helyzetben érdemes hozzájuk fordulni (krízissel, veszteséggel, traumával pszichológust keressünk fel!). Néhány hetes, de maximum másfél éves képzés után lehet valaki coach, tehát nem egyetemi képzésről van szó. Egy jó coach szintén sokat segíthet, de mivel a képzés nincs szabályozva, tájékozódjunk minél többet, és ne feledjük, hogy ha túl sokat ígérnek, az gyanús lehet!

Hogyan válasszuk ki a számunkra megfelelő szakembert?

Ez függ a problémától, a személyiségünktől és természetesen a pénztárcánktól is. Ugyanakkor a jó szakember hiteles, igazolni tudja a képzettségeit, és ismeri a saját határait! Tehát, egy jó szakember pontosan tudja, hogy mikor kell máshoz irányítania a kliensét. A diszkréció, ítéletmentesség, elfogadás és titoktartás minden jó segítő attitűdjét jellemzi. Kellő önismerettel is rendelkezik, tehát ismeri a képességeit, és erről hitelesen is tájékoztat: vagyis nem ígér csodákat. Ahogyan a testünknek, úgy a lelkünknek is időbe telik, mire regenerálódik, gyógyul, megújul.