Magunkról

A sellyei Ormánság Egészségközpontban 2011. június 1-én kezdték meg a betegellátást. Az Egészségközpont elsődlegesen ún. Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központként funkcionál, de emellett helyet biztosít az alapellátást nyújtó felnőtt, gyermek háziorvosi és a fogorvosi rendeléseknek, a védőnőknek, s ezen túl a sellyei Központi Háziorvosi Ügyeletnek, valamint az otthoni szakápolásban és a mozgó szakorvosi szakellátásokban dolgozó személyzetnek.

Az Egészségközpont tulajdonosa „Az Ormánság egészségéért” nonprofit Kft., s a cég az OEP-pel/NEAK-kal kötött, hatályos finanszírozási szerződése szerint az alábbi betegellátó tevékenységeket végzi:

  • járóbeteg szakellátás
  • háziorvosi ügyeleti ellátás
  • otthoni szakápolás
  • gyermekgyógyászati mozgó szakorvosi szakellátás

 

Az Egészségközpontot egy Sellye Város Önkormányzata által 2008-ban benyújtott és elnyert, 897 millió Ft-os TIOP-2.1.2. uniós projekt keretében hozták létre. A projekt elnevezése: „Kistérségi járóbeteg- szakellátó központ kialakítása Sellyén”, megvalósítása két évig, 2009 elejétől 2011 elejéig tartott. A pályázatot ugyan Sellye Város Önkormányzata nyújtotta még be, de a kedvezményezett már „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. volt.

 

„Az Ormánság Egészségéért” nonprofit Kft-t (továbbiakban: OEK) Sellye Város Önkormányzata és a Kákics Község Önkormányzata által képviselt további 15 település hozta létre 2008 szeptemberében.

Az alapítás időpontja óta a Kákics Község Önkormányzata által képviselt települések száma – Kákiccsal együtt – 36-ra emelkedett, így a Kft-t mindösszesen 37 ormánsági település önkormányzata tulajdonolja Sellye Város Önkormányzata meghatározó vezetésével. A települések mindegyike a Sellyei járáshoz tartozik, tkp. összességükben a Sellyei járást alkotják – egy kivétellel: az 52 lakosú, Sellyei járáshoz tartozó Tengeri település nem tagja a Kft-nek.

Tulajdoni hányadok: Sellye Város Önkormányzata 77,33 %, s a Kákics Község Önkormányzata közös képviselő által képviselt – összesen 36 település – közös tulajdonú törzsbetéte 22,67%.