A projektben a Sellyei Járás egészségügyi járóbeteg szakellátás területén komplex beruházást valósít meg Kedvezményezett.

A megvalósítani tervezett tevékenységek megalapozása műszaki felmérésen alapszik, amely 2022. év tavaszán készült el.

A projektben tervezett önállóan támogatható tevékenységek keretében az egészségügyi járóbeteg szakellátás területén valósítunk meg infrastruktúra fejlesztést (felújítás, korszerűsítés, épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztések).

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek keretében a projekt által érintett részeken projekt arányos akadálymentesítés történik. A projekt azbesztmentesítéssel nem érintett. A napelemes rendszer telepítése, és a jelenlegi hűszivattyús rendszer vezérlésének fejlesztésével érvényesülnek az energiahatékonysági és a megújuló energiafelhasználás bővítése szempontok. A projektben megvalósítjuk a nyilvánosság biztosítása címen előírt feladatokat az „ÁÚF 21-27” c. dokumentum 10. fejezete és a Felhívás 6.2. 1) pontja alapján.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek keretében az épületen kívül kerékpár támaszok és tároló kerül kiépítésre. Az épületen belül az átalakításoknak köszönhetően a betegirányítás közelében babakocsi tároló létesül. A projekt keretében kialakítjuk és alkalmazzuk a megújuló energiaforrásokat az épület gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében. A projektben tervezünk eszközbeszerzést egyrészt amelyek a működési engedélyben és a NEAK finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükségesek. Másrészt a gyógyító munkát támogató egyéb, komfortfokozatot emelő eszközöket, illetve beteghívó és betegirányítási rendszer telepítünk. A projekt része az épületen kívüli udvarfelújítása telekhatáron belüli terület-rendezés, növénytelepítés.

A projektben tervezett tevékenységek megvalósításának eredményeként az alábbi indikátor teljesülése várható: Az új, vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói

Az indikátor célértéke: 38 196 fő

A projekt konzorciumban valósul meg a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatallal. A konzorcium vezetője „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT KFT.